Praca z najmłodszymi i ich problemami często wykracza poza zagadnienia klasycznej terapii pedagogicznej, w związku z czym w swojej praktyce korzystam ze wsparcia…

                                                                        foto madzia

Magdalena Romańczak – Sroka

Pedagog po specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Na Wydziale Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Jest absolwentką pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z psychoterapii w zakresie stosowanej analizy zachowań w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Terapeuta pracujący behawioralnie z dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem, a także z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. Odbywała hospitacje w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w Fundacji na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin.
Aktualnie zaangażowana  w pracę Terenowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Obornikach, w którym pełni funkcję wice-przewodniczącej.

Ukończyła liczne warsztaty i kursy doszkalające, na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach.

 

Aga

Agnieszka Kaźmierczak

– pedagog specjalny, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (www.wtts.edu.pl).

Oferuje przestrzeń rozwoju osobistego dla Rodziców/Opiekunów dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych. Prowadzi konsultacje indywidualne, rodzinne oraz zajęcia w grupach. Do spotkania zachęca osoby poszukujące wewnętrznego spokoju, uwolnienia, chwili zatrzymania. Terapeutycznie wspiera w sposobie indywidualnego przeżywania sytuacji nowych, często zaskakujących i trudnych oraz przy wprowadzaniu pożądanych zmian, w zgodzie z daną sytuacją rodzinną. W pracy z dziećmi, kieruje się zasadą podążania ich drogą, naturalnego nabywania umiejętności, poprzez zabawę opartą na więzi emocjonalnej z opiekunem.

Doświadczenie zawodowe w pracy wspierającej rozwój zdobywała w ośrodkach edukacyjno-rehabilitacyjnych w kraju i za granicą. W trybie ciągłym doskonali się na kursach z zakresu pomocy psychologicznej oraz zgłębiam system komunikacji oparty na przesłankach Porozumienia Bez Przemocy. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. .Nieustanne inspiracje czerpie z umiłowania życia, prostoty, natury oraz słów M. Aureliusza: „Wszystko co słyszymy jest opinią, a nie faktem. Wszystko co widzimy jest perspektywą, a nie prawdą.”
Jes absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna, instruktorem rekreacji konnej ze specjalnością hipoterapia oraz jeździectwo, byłym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego w latach 2004-2008, odznaczona Brązową Honorową Odznaką PTHip. Ukończyła kurs zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin. Posiada uprawnienia do stosowania elementów terapii opartej na relacjach (Grow Throug Play System), systemu komunikacji funkcjonalnej pecs, systemowego coachingu dla rodziców, do prowadzenia zajęć według zasad Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne oraz międzynarodowe uprawnienia do pracy pedagogicznej Metodą Komunikacji Symbolicznej BLISS.

Właściciel: Systemowe Wspieranie Rozwoju „Kropla” logo aga
http://www.i-hipoterapia.pl
tel.: 607 607 563