Terapia pedagogiczna

skierowana jest do dzieci, które
– mają problem z nauką czytania, pisania, matematyki
– ciągle o czymś zapominają
– przeżywają trudności z adaptacją w środowisku szkolnym
– mają problem z koncentracją uwagi

Diagnoza dzieci przedszkolnych
Diagnoza dzieci rozpoczynających szkołę

Galeria zdjęć