Diagnoza logopedyczna

Terapia logopedyczna

Diagnoza umiejętności szkolnych

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza ryzyka dysleksji

Terapia pedagogiczna

skierowana jest do dzieci, które
– mają problem z nauką czytania, pisania, matematyki
– ciągle o czymś zapominają
– przeżywają trudności z adaptacją w środowisku szkolnym
– mają problem z koncentracją uwagi

Diagnoza dzieci przedszkolnych

Zajęcia ogólnorozwojowe* dla dzieci

(możliwa praca w grupie maksymalnie 3 osobowej)
– przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole
– przygotowujących się do pójścia do przedszkola
– relaksacja, wyciszenie
– praca z dzieckiem nieśmiałym, wycofanym i inne

Praca domowa

To propozycja dla zapracowanych rodziców dzieci klas I-III mająca na celu wykonanie zadań domowych pod okiem specjalisty oraz powtórzenie i utrwalenie omawianych podczas lekcji treści.
W uzasadnionych okolicznościach możliwe jest prowadzenie zajęć w domu ucznia
– nadrabianie zaległości szkolnych spowodowanych absencją dziecka

Praca z uczniem zdolnym

Zajęcia skierowane dla dzieci w wieku 5 – 10 lat wyróżniających się potencjałem z zakresu edukacji polonistycznej oraz matematycznej z elementami wiedzy o przyrodzie.

*zajęcia ogólnorozwojowe mają na celu doskonalenie motoryki małej i dużej, zdolności językowych, percepcji wzrokowej, ruchowej i słuchowej, kształtowanie myślenia operacyjnego oraz zdolności matematycznych, usprawnianie koncentracji uwagi, kształtowanie gotowości do podjęcia nauki pisania oraz czytania.

Galeria zdjęć