ankaNazywam się Anna Czapla – jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, logopedą oraz terapeutką terapii pedagogicznej. W swoim dorobku zawodowym posiadam pracę z dziećmi przedszkolnymi oraz na podstawowym etapie edukacji.

Moim marzeniem było stworzenie miejsca umożliwiającego dzieciom dobry start edukacyjny, w którym zarówno dziecko, jak i rodzic, są pod profesjonalną opieką osób bazujących na dziecięcym potencjale.

Jako studentka logopedii specjalizowałam się w zakresie wczesnej profilaktyki logopedycznej dzieci, jednakowoż z coraz większą pasją angażuję się w pracę z osobami dorosłymi.

Pozytywne nastawienie do otaczającej mnie rzeczywistości sprawia, że wierzę w sukces każdego człowieka – poprzez motywowanie swoich podopiecznych, staram się zaszczepić tę wiarę także w nich samych.

Gabinet Terapii Pedagogicznej i Logopedycznej Dobry Start znajduje się przyjaznym, pełnym spokoju miejscu. Tutaj,  w otoczeniu lasu, w ciszy i poczuciu bezpieczeństwa wkraczamy wraz z podopiecznymi  w świat cyfr, liter oraz poprawnej wymowy. Tu uczymy się,  jak mówić płynnie i poprawnie, wspólnie pracujemy nad przezwyciężaniem lęków oraz traum.  Uczymy się, jak poprzez własny wysiłek owe trudności przezwyciężać.

Ogromną część swojego czasu poświęcam dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – dysleksja. W pracy zarówno z najmłodszymi, jak i osobami dorosłymi, staram się wykorzystywać w najnowsze programy i pomoce dydaktyczne, jednakowoż to sam człowiek z którym pracuję i jego twórcza praca są bazą terapeutyczną.

Studia magisterskie ukończyłam na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu w 2007 roku. Pracę z najmłodszymi rozpoczęłam w trakcie praktyk studenckich, co dało początek mojej pasji – edukacji dzieci na podstawowym etapie kształcenia. Starając się podążać zawsze jeden krok za potrzebami dzieci, uzupełniałam swoje zawodowe kwalifikacje kończąc:

  • Studia podyplomowe na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna”
  • Studia podyplomowe na kierunku „Wychowanie przedszkolne”
  • Studia podyplomowe na kierunku „Logopedia”
  •  Kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”                                                                                                    – Kurs „Rozwiązania metodyczne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych”
    – Kurs I i II stopnia  „Kinezjologii Edukacyjnej- Brain Gym”, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów w Warszawie
    – Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
    – Kurs „Zanurz się w muzykę – podstawy uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona”

– Arteterapia –  kurs podstawowy

Aby na bieżąco podnosić swoje kompetencje, uczestniczę w szeregu szkoleń, warsztatów i konferencji tematycznych.