Nim zaczniemy zajęcia…

Aby zapewnić dziecku poczucie komfortu i bezpieczeństwa pracuję w stałym kontakcie z rodzicem, który po diagnozie i analizie dokumentacji dziecka zostaje poinformowany o tym, w jaki sposób będą prowadzone zajęcia.

Rodzic otrzymuje informację zwrotną dotyczącą pracy i postępów dziecka.

Jak częste powinny być zajęcia, by mogły być skuteczne? To bardzo często zadawane pytanie.

Dane wskazują, iż systematyczne, krótsze i częste zajęcia dają lepszy rezultat, niż  jednorazowe i długie.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Opracowany przez autorkę metody zestaw ćwiczeń wspomagających naturalne procesy psychoruchowe dzieci. Ćwiczenia te wywodzą się z naturalnych, niewymuszonych dziecięcych potrzeb dzieci w kontakcie z osobą dorosłą – tzw. baraszkowania. Dziecko dzięki tej metodzie zyskuje poczucie własnej siły, świadomość własnego ciała i działania w przestrzeni, usprawnia motorykę, nawiązuje więzi, buduje zaufanie do siebie oraz innych.

Metoda Dobrego Startu

To od niej wzięła się nazwa gabinetu. Metoda opracowana przez M. Bogdanowicz ma na celu rozwijanie funkcji leżących u podstaw złożonej nauki czytania i pisania ( językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami).

Metoda ma za zadanie koordynowanie czynności słuchowo – wzrokowo – ruchowych oraz usprawnianie czynności analizatorów. MDS jest metodą wzrokowo-słuchowo- ruchową.

Metoda gier dydaktycznych

Metoda gier wykorzystuje gry jako narzędzie zdobywania wiedzy. Dzięki zabawie dziecko niepostrzeżenie nabywa nowych wiadomości i umiejętności jednocześnie dobrze się bawiąc.

Czytanie globalne G. Domanna

Metoda stworzona w celu pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym, docelowo stosowana jest nie tylko w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi – w pracy z dziećmi z normą intelektualną w sposób optymalny stymuluje potencjał mózgu..