bgt

Zajęcia logopedyczne skierowane do osób:
– z trudnościami w artykulacji głosek
– z niepłynnością mowy (jąkanie)
– po udarach, wylewach, operacjach, w stanie afazji