O MNIE

Nazywam się Anna Czapla. Pracę na stanowisku nauczyciela rozpoczęłam w 2009 roku. Gabinet Terapii Pedagogicznej otworzyłam z myślą o dzieciach oraz ich rodzicach. Jako pedagog wiem, jak ważne jest odpowiednio dopasowane do dziecka wsparcie, jak wiele mogą osiągnąć najmłodsi, kiedy dostrzegą, że sukces może stać się ich udziałem.

Moim marzeniem było stworzenie miejsca umożliwiającego dzieciom  dobry start edukacyjny, w którym zarówno dziecko, jak i rodzic są pod profesjonalną opieką.  Znając realia dzisiejszej rzeczywistości, w której rodzic  – mimo najszczerszych  chęci – nie zawsze potrafi zrealizować z dzieckiem zalecany program –  wychodzę Państwu naprzeciw.

Dowiedz się więcej